جایگاه و شخصیت سعدی در ادب پارسی

 جایگاه و شخصیت سعدی در ادب پارسی محمد سعید معزالدین  به نام خداوند جان آفرین حــکيم ســخن در زبــــان آفـــرين خـــــداونــد بخشــنــده دست گير کريـم خــطا بخش پــوزش پـــذير عزيزي که...

بهار، رویش جوانه امید

بهار ، ترنم زندگی سعید معزالدین بهار، هنگام رویش جوانه ی امید و زندگی بر شاخساران بهار، ترنم چشمه های زلال و گوارای آب حیات در جویبار طبیعت بهار، گاه شور و نشاط و طراوت و تازگی بهار، فصل وصل آفرین دو...

میلاد نور

میلاد نور اکنون گاه نوید سپری شدن زمستان سرد و سیاه جاهلیت در رسیده است و طبیعت خشک و بی روح جزیرة العرب در انتظار سرسبزی  ربیع  لحظه شماری می کند. آبشار زلال نبوت برسرزمین دل های عطشناک و تفتیده ، ج...

شستشوی جان

شستشوی جان             چکیده ای از دست نوشته های عارفانه برای برنامه راه شب  شستشویی کن و وانگه به خرابات خرام  تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده پالایش جان سعید معزالدین   گر در دل تو گل گذرد گل باشي...

نور مناجات

نورمناجات برُدم غم دل را به بر پير خرابات گفتا که دواي غم تو هست مناجات چکیده ای از دست نوشته های عارفانه برای راه شب   نور مناجات سعید معزالدین   برُدم غم دل را به بر پير خرابات گفتا که دو...

غالب دهلوی

   گفتگوي راديو فرهنگ با سعيد معزالدين          در باره غالب دهلوی شاعر و نویسنده شبه قاره           شنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۲ برنامه همزبانان...

اندیشه مولوی در شبه قاره

بزرگداشت مولوی نگاهی کوتاه به تاثیر اندیشه های مولوی در  آثار اندیشه مندان ، شاعران و نویسندگان شبه قاره (بویژه اقبال لاهوری) در گفتگوی رادیو فرهنگ با سعید معزالدین (برنامه همزبانان)...