فصلنامه فرهنگ ملل

فصلنامه فرهنگ ملل مدیر مسئول: عباس خامه یار سردبیر: ابوالحسن خلج منفرد شورای سردبیری: محمد قالیباف، حوزه اروپا و آمریکا محمدسعید معزالدین، حوزه آسیا و اقیانوسیه مرتضی شاپوری، حوزه آفریقا و عربی مدیر ...

رویکردهای توسعه ای در مناسبات خارجی

رویکردهای توسعه ای در مناسبات خارجی مقصود عهدی کارشناس ارشد روابط بین الملل   عرصه سیاست خارجی یکی از مهمترین حیطه های پژوهشی روابط بین الملل است که بر اساس نظریه های مختلف به بحث برای تبیین رفت...

نشست آستانه و رویکردها

نشست آستانه و رویکردها ؛ رویکردهای مطلوب ایران در آستانه جهاد رضا               می توان گفت نشست آستانه جدی ترین مذاکرات بحران سوریه تا به ...

روابط ایران و آفریقای جنوبی

این مقاله ضمن بررسی پیشینه روابط ایران و قاره افریقا، به دنبال بررسی اهمیت روابط ایران و افریقای جنوبی است و بر این فرضیه استوار است که گسترش روابط با قدرت منطقه ای و در حال ظهور مانند افریقای جنوبی،...

عربستان قدیم و جدید؛ پایان عصر نفت در برابر امنیت...

عربستان قدیم و جدید؛ پایان عصر نفت در برابر امنیت اگر به رفتار و رویکرد عربستان در عرصه سیاست خارجی نگاه شود، تفاوت‌های آشکاری در آن قابل مشاهده است که یا در تاریخ حیات سیاسی آن بی‌سابقه بوده یا اینک...

جهانی شدن و حقوق زنان

جهانی شدن اجتماعی، داده ای منطقی باشد که حقوق زنان را در جامعه با تغییر در آگاهی، روش و رفتار و طرز فکر بهبود بخشد. ارتباط از راه دورِ، سبب می شود تا فعالان حقوق زن تشریک مساعی کنند، انجمن های مدنی ت...

نامه رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی...

نامه رهبر انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی بسم‌ الله الرّحمن الرّحیم پیام آیت الله خامنه ای به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غر...

روابط فرهنگی ایران و پاکستان ۲

گفتگو با سعید معزالدین   روابط فرهنگی ایران و پاکستان بخش دوم- پایانی        سعید معزالدین در گفت‌وگوی قبل با خبرگزاری تسنیم گفت که تابه‌حال سندی رسمی از ممانعت دولت پاکستان برای کار فرهنگی ایران در ...