کتاب پیام وحدت

پیام وحدت : کتاب پیام وحدت، مجموعه گفت و گوهای دبیر کل پیشین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، درباره همبستگی اسلامی ، تقریب مذاهب اسلامی و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و اهداف، فعالیت ها و عملکرد آن ب...

آوای تقریب

آوای تقریب: كتاب”آوای تقریـب” گزیده مقالات هشتمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با انتخاب ،تنظيم  و ویرایش : محمّد سعید معزالدین از سوی انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر شد....

کتاب آوای وحدت

آوای وحدت: كتاب”آوای وحدت”، گزیده مقالات فارسی هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به کوشش (و ویرایش): محمّد سعید معزالدین در ۴۲۶ صفحه از سوی انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتش...

کتاب پیام تقریب

پیام تقریب : کتاب” پيـام تقـريـب ” مجموعه سخنراني های فارسی ششمين كنفرانس بين المللی وحدت اسلامی با نظارت وکوشش ( و ویرایش) : محمّد سعيد معزالدين در ۱۲۶ صفحه از سوي انتشارات مجمع جهاني تق...

آثار سعید معزالدین در کتابخانه های کشور...

فهرست  برخی آثار سعید معزالدین در کتابخانه های ایران   فهرست  برخی آثار سعید معزالدین در کتابخانه های ایران          http://www.lib.ir/ ۱٫ اشك و ماتم در سوگ سبط خاتم : ترجمه كتاب شریف لواعج الا...