روابط فرهنگی ایران و پاکستان ۲

گفتگو با سعید معزالدین   روابط فرهنگی ایران و پاکستان بخش دوم- پایانی        سعید معزالدین در گفت‌وگوی قبل با خبرگزاری تسنیم گفت که تابه‌حال سندی رسمی از ممانعت دولت پاکستان برای کار فرهنگی ایران در ...

روابط فرهنگی ایران و پاکستان ۱

گفتگو با سعید معزالدین روابط فرهنگی ایران و پاکستان بخش اول خبرگزاری تسنیم:متن این هفته پرونده «ایران، جان پاکستان» ؛گفتگو با سعید معزالدین، رئیس خانه فرهنگ ایران در لاهور و کارشناس مسئول فرهنگی امور...