کتاب پیام تقریب

پیام تقریب : کتاب” پيـام تقـريـب ” مجموعه سخنراني های فارسی ششمين كنفرانس بين المللی وحدت اسلامی

با نظارت وکوشش ( و ویرایش) : محمّد سعيد معزالدين در ۱۲۶ صفحه از سوي انتشارات مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي منتشر شده است.دیدگاهها بسته است.