کتاب آوای وحدت

آوای وحدت: كتاب”آوای وحدت”، گزیده مقالات فارسی هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

به کوشش (و ویرایش): محمّد سعید معزالدین در ۴۲۶ صفحه از سوی انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر شده است.دیدگاهها بسته است.