کتاب پیام وحدت

پیام وحدت : کتاب پیام وحدت، مجموعه گفت و گوهای دبیر کل پیشین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، درباره همبستگی اسلامی ، تقریب مذاهب اسلامی و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و اهداف، فعالیت ها و عملکرد آن با نشریات و رسانه ها چون حوزه، کیهان العربی، تهران تایمز، المیسرة (سودان)، العالم، تقریب، قدس و بخش برون مرزی صدای جمهوری اسلامی ایران است. این کتاب توسط محمد سعید معزالدین تنظیم، تدوین و ویرایش شده است.دیدگاهها بسته است.