آثار سعید معزالدین در کتابخانه های کشور

فهرست  برخی آثار سعید معزالدین در کتابخانه های ایران

 

امین، محسن، ۱۸۶۵ – م۱۹۵۲. ویراستار : سعید معزالدین
موجود در: [۲] کتابخانه
موضوع : قرآن – قصه ها
موضوع : كنگره ها = وحدت اسلامی = مقاله ها و خطابه ها = تقریب مذاهب
به سعی و كوشش و ویرایش محمد سعید معزالدین
موضوع : وحدت اسلامی – كنگره ها
بانظارت وكوشش محمد سعيد معزالدين
موضوع : وحدت اسلامي – مقاله ها و خطابه ها وحدت اسلامي – كنگره ها
با نظرات و كوشش محمدسعید معزالدین
موضوع : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۸۱ – ۱۳۶۸ – نظریه درباره وحدت اسلامی
موجود در: [۷] کتابخانه
با نظارت و كوشش محمد سعيد معزالدين
موضوع : وحدت اسلامي – كنگره ها=وحدت اسلامي – مقاله ها و خطابه ها
با نظارت و كوشش محمد سعيد معزالدين
موضوع : وحدت اسلامي ‏-‏ كنگره ها=وحدت اسلامي ‏-‏ مقاله ها و خطابه ها
با نظارت و كوشش : محمد سعيد معزالدين
موضوع : وحدت اسلامي ‏-‏ مقاله ها و خطابه ها
نام کتابخانه : كتابخانه مركزی دارالعلوم زاهدان (زاهدان)
با نظارت و كوشش محمد سعيد معزالدين
موضوع : وحدت اسلامي ‏-‏ كنگره ها=وحدت اسلامي ‏-‏ مقاله ها و خطابه ها=اسلام ‏-‏ مقاله ها و خطابه ها
با نظارت و كوشش محمد سعيد معزالدين و تنظيم سهیلا شاطريان
موضوع : ششمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامى- مقاله ها و خطابه ها
نام کتابخانه : كتابخانه مدرسه علمیه نرجس (مشهد)
تنظیم سهیلا شاطریان؛ نظارت و کوشش سعید معزالدین
موجود در: [۶] کتابخانه
نظارت و كوشش = معزالدین، محمدسعید
تنظیم سهیلا شاطریان نظارت و کوشش سعید معزالدین
موضوع : وحدت اسلامی – مقاله ها وخطابه ها
موجود در: [۲] کتابخانه
موضوع : تفاسیر (سوره قلم)
نام کتابخانه : كتابخانه امام رضا (ع) (كرمان)
تهیه و تدوین = ربانی، محمدعلی بن حسین، ش۱۳۰۲- = نظارت، انتخاب و تنظیم كننده = معزالدین، محمدسعید
تهیه و تدوین = چگینی، سهیلا . نظارت و کوشش سعید معزالدین
موضوع : داستانهای اجتماعی = داستانهای كودكان
موضوع : داستانهای مذهبی – ادبیات نوجوانان
موضوع : وحدت اسلامي – مقاله ها و خطابه ها وحدت اسلامي – كنگره ها
موجود در: [۳] کتابخانه
برگزار كننده مجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلاميه ، بسعي و اشراف محمد سعيد معزالدين
موضوع : وحدت اسلامي ‏-‏ كنگره ها=وحدت اسلامي ‏-‏ مقاله ها و خطابه ها
نام کتابخانه : كتابخانه عمومی الزهراء (قم)
موضوع : وحدت اسلامی – كنگره ها = وحدت اسلامی – مقاله ها و خطابه ها
موضوع : كنگره ها = وحدت اسلامی = مقاله ها و خطابه ها
برگزار كننده مجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه، بسعی و اشراف محمد سعید معزالدین
موجود در: [۲] کتابخانه
بسعی و اشراف محمد سعید معزالدین
موجود در: [۲] کتابخانه
كنفرانس بین المللی وحدت اسلامی (هفتمین : ۱۳۷۳: تهران )
موضوع : وحدت اسلامی – كنگره ها = وحدت اسلامی – مقاله ها و خطابه ها
نام کتابخانه : كتابخانه عمومی میرداماد (گرگان)
بسعي و اشراف محمد سعيد معزالدين
موضوع : وحدت اسلامي – كنگره ها=وحدت اسلامي – مقاله ها وخطابه ها
موجود در: [۱۷] کتابخانه
موجود در: [۲] کتابخانه
موضوع : كمونيسم=كمونيسم و دين
رده :
نام کتابخانه : كتابخانه مدرسه فرزانگان قم (قم)
امام موسی صدر؛ طرح و تنظیم سعید معزالدین
موضوع : فرهنگ اسلامی
موضوع : داستانهای اخلاقی = داستانهای كودكان = داستانهای مذهبی
موضوع : داستانهای اخلاقی = داستانهای كودكان = داستانهای مذهبی
موضوع : داستانهای مذهبی – ادبیات نوجوانان
موضوع : انفاق – جنبه های قرآنی
موضوع : داستانهای كودكان
موضوع : تفاسیر (سوره قریش) = قریش (قبیله)
موضوع : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۸۱ – ۱۳۶۸ – نظریه درباره وحدت اسلامی كنگره ها
موضوع : آفرینش – جنبه های قرآنی = خدا – اثبات
موضوع : علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت – ق۴۰. – داستان
موضوع : داستانهای اخلاقی = داستانهای مذهبی
موضوع : علی بن موسی (ع)، امام هشتم، ۱۵۳ – ق۲۰۳. – داستان = داستانهای مذهبی
موجود در: [۲] کتابخانه
به کوشش و مقدمه سعید معزالدین
موضوع : وحدت اسلامي ـ ـ كنگره ها = كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي(۶۹-۱۳۶۷)
به کوشش و ویرایش  سعید معزالدین
موضوع : وحدت اسلامى- كنگره ها = وحدت اسلامى- مقاله ها و خطابه ها
به كوشش و ویرایش محمد سعید معزالدین
موضوع : وحدت اسلامی – كنگره ها
با نظارت و كوشش ويرايش محمد سعيد معزالدين
موضوع : وحدت اسلامي – كنگره ها=وحدت اسلامي – مقاله ها و خطابه ها
موتمر العالمی السادس للوحدة الاسلامیه
بسعی و اشراف محمد سعید معزالدین
موضوع : كنگره ها = وحدت اسلامی = مقاله ها و خطابه ها
موجود در: [۲] کتابخانه
بسعی و اشراف محمدسعید معزالدین
موضوع : وحدت اسلامی – كنگره ها
موجود در: [۲] کتابخانه
محاضرات من الموتمر العالمی الثامن للوحده الاسلامیه ه۱۴۱۶.ق
موضوع : وحدت اسلامی – كنگره ها
موضوع : كنگره ها = وحدت اسلامی = مقاله ها و خطابه ها = تقریب مذاهب
موضوع : وحدت اسلامی – كنگره ها
موضوع : وحدت اسلامی – مقاله ها وخطابه ها
سهیلا شاطریان , ویرایش محمد سعيد معزالدین
موضوع : وحدت اسلامي – مقاله ها و خطابه ها واعTزاده خراساني , محمد, – – ۱۳۰۴ پيامها و سخنرانيها
واعظزاده خراسانی، محمد، ۱۳۰۴ – ویرایش محمد سعید معزالدین
موجود در: [۳] کتابخانه
به كوشش و ویرایش = معزالدین، محمدسعید = تنظیم = شاطریان، سهیلا .
موضوع : غدیر خم – داستان = داستانهای مذهبی – قرن ۱۴
موسي صدر .ویرایش و تنظيم سعيد معزالدين
موضوع : انسان (اسلا م)=اسلام
نام کتابخانه : كتابخانه مدرسه علمیه نرجس (مشهد)
موضوع : نوح، پیامبر – داستان = داستانهای مذهبی – قرن ۱۴ = كشتی نوح – داستان
موضوع : داستانهای اجتماعی- کودکان
تهیه كنندگان غلامحسین زینلی، شمس الله اكبری، ویرایش محمد سعید معزالدین
موجود در: [۳] کتابخانه
زینلی، غلامحسین، ویرایش سعید معزالدین
موضوع : مقاله نامه – فهرستها = وحدت اسلامی = مقاله ها و خطابه ها – چكیده ها = ایران – فهرستها = نشریات ادواری
شهید مفتح، محمد، ویرایش و تنظیم سعید معزالدین
موضوع : حوزه و دانشگاه
به كوشش معزالدین محمد سعید ؛ محمد صادق اوسطی
موضوع : ولایت فقیه – مقاله ها و خطابه ها


دیدگاهها بسته است.