درباره ما

 درباره پايگاه

      در سال ۱۳۸۳ پايگاه فرهنگي و پژوهشي پارس برگ با هدف اطلاع رساني فرهنگي در حوزه دين، انديشه، فرهنگ ، ادب و هنر و ساير مباحث مرتبط تاسيس گرديد. اكنون پس از گذشت ده سال، اين پايگاه در قالب جديد و با امكانات و كميت و كيفيت بيشتر و بهتري در معرض استفاده علاقه مندان قرار مي گيرد.
از اين روي، ضمن حفظ نسخه قديمي ، انتقال مطالب به نسخه جديد به تدريج انجام مي گيرد. بسيار خرسند مي شويم  با ديدگاه ها ، پيشنهادها و انتقادهاي ارزنده، بر كيفيت مطالب بيفزاييد.
و ما توفيقي الا بالله العلي العظيم

سعيد معزالدين

nobarg@gmail.com