فهرست آثار

 
 
 
.::. فهرست الفبايي گزيده آثار .::.
 
 
آ
 
            آ شنايي با بخش فارسي دانشگاه پنجاب (مقاله)
            آشوبگر آتش افروز(كتاب)
            آموزش احكام (مقاله)
            آواي وحدت (كتاب)
            آیین میلاد النبی(ص) در پاکستان (مقاله – بازنویسی ترجمه و ویرایش)
 
ا
 
            الله اكبر (نشريه)
            اقبال و انديشه ي خودآگاهي (مقاله)
            امام خميني‘ حقيقت جاودان (مقاله)
            امام خميني طلايه دار وحدت اسلامي (كتاب)
            انديشه و انديشمند (كتاب)
            ايوب شكيبا (كتاب)
            احکام پوشش (مقاله)
            انفاس سحرخیزان (مجموعه مقالات کوتاه ویژه رادیو)
            انیس کنج تنهایی (مجموعه مقالات کوتاه ویژه رادیو)
            انجمن خوشنویسان پاکستان (مقاله)
 
ب
 
            بررسي مسايل فرهنگي (مقاله)
            بزرگداشت سعدي (مقاله)
            بهار (مقاله)
            بهشت خاكستر (كتاب)
 
پ
 
            پاي درس حديث (مقاله)
            پيام تقريب (كتاب)
            پيام وحدت (كتاب)
            پيغام آشنا (نشريه)
            پيك ياران (نشريه)
 
ت
 
            تقريب مذاهب اسلامي (۳) (نشريه)
            تقريب مذاهب اسلامي (۴) (نشريه)
            تقريب مذاهب اسلامي (۵) (نشريه)
            تقريب مذاهب اسلامي (۷-۶) (نشريه)
            تقريب مذاهب اسلامي (۹-۸) (نشريه)
            تجارت دختران در پاکستان (مقاله – بازنویسی ترجمه و ویرایش)
            تقریب مذاهب اسلامی و همکاری با شمال آفریقا (مقاله)
 
ث
 
ج
 
            جوانان با ايمان (كتاب)
            جشن عاطفه ها (کتاب)
 
چ
 
            چهارده آیینه – زندگی نامه پیشوایان ویژه نوجوانان- (کتاب, در دست اقدام)
 
ح
 
            حافظ ‘ نقطه ي وصل شعر و شعور (مقاله)
            حديث التقريب (كتاب)
            حديث الثقلين (كتاب)
 
خ
 
            خدا‘ دين ‘ اخلاق (كتاب)
            خطوط اساسي فرهنگ اسلامي (كتاب)
            خودآرایی و آراستگی (مقاله)
            خدمات فارسی مراکز علمی و ادبی و تحقیقاتی لاهور(مشاوره برای نگارش و تدوین پایان نامه دانشگاهی)
 
د
 
            درآمدي بر همبستگي اسلامي(مقاله) (كتاب)
            درآمدي بر گفتگوي تمدن ها (مقاله)
            دياري(هديه) (نشريه)
            داداش کوچولو (کتاب)
            دعای بهاری (کتاب)
 
ذ
 
ر
 
            راز حيات   (كتاب)
            راه انقلاب (نشريه)
            رسيدگي به محرومان (كتاب)
            رمضان ميهماني خدا (مقاله)
            رويدادهاي منطقه    (نشريه)
            راز و رمز شب زنده داری (مجموعه مقالات کوتاه ویژه رادیو)
            رابطه علم و دین (مقاله)
 
ز
 
ژ
 
س
 
            سخني با كودكان و نوجوانان (مقاله)
            سفرهاي قبيله ي قريش (كتاب)
            سفره هفت سین (کتاب)
 
ش
 
            شخصيت زنده ياد دكتر كليم صديقي (مقاله)
            شعر وحدت (مقاله)
            شگفتي هاي آفرينش (كتاب)
            شرح رخداد جانگداز عاشورا (ترجمه کتاب لواعج الاشجان علامه سید محسن امین) بازبینی و ویرایش متن ترجمه(کتاب)
            شعرای زن معاصر ایران(ایرانی شاعرات معاصر) به زبان اردو(مساعدت و مشاوره برای نگارش و تدوین پایان نامه دانشگاهی)
 
ص
 
ض
 
ط
 
            طهارت و پاكي جسم و جان (مقاله)
 
ظ
 
ع
 
غ
 
ف
 
            فرستادگان ويژه   (كتاب)
            فداكاري و هجرت (كتاب)
            فصل وصل آفرين (مقاله)
            فـيـــل ســـواران (كتاب)  
            فضایل اهل بیت(ع) در قرآن(تفسیر روایی) در اسناد فریقین (کتاب) در دست اقدام
ق
 
           
 
ك
 
            كتاب و كتابخواني (مقاله)
            كوكب (نشريه)
            کبوتر حرم (کتاب)
            کتاب و کتابخوانی در پاکستان (مقاله – بازنویسی ترجمه و ویرایش)
 
گ
 
ل
 
م
 
            ما مي رويم تا اسلام بماند… (مقاله)
            مباني و جايگاه تقيه در استدلال هاي فقهي (كتاب)
            مصلح بيدار (كتاب)
            منشور همبستگي (كتاب)
            مير سيد علي همداني و عرفان مثبت (مقاله)
            ميلاد نور (مقاله)
            مفهوم و پیشینه پوشش در تمدن های بشری و ادیان توحیدی (مقاله)
            مناسبت ها و نکته ها (کتاب)
            مفهوم و پیشینه زروان و فرقه زروانیه (مشاوره برای نگارش و تدوین پایان نامه دانشگاهی)
            مدارس دولتی پاکستان (مقاله – بازنویسی ترجمه و ویرایش)
            مهم ترین فعالیت های خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران-لاهور۱۳۷۹-۱۳۸۲(مقاله)
 
ن
 
            نبرد تاريكي و روشنايي (كتاب)
            نداء التقريب   (كتاب)
            نداء الوحدة    (كتاب)
            نداي وحدت    (كتاب)
            نشانه ي ولايت (كتاب)
            نشست سران كشور هاي اسلامي (مقاله)
            نقش تقريب مذاهب اسلامي در ايجاد ارتباط ايران با شمال آفريقا (مقاله)
            نقش قرآن در سازندگي انسان (كتاب)
            نقش و وظيفه ي دانش آموزان (مقاله)
            نگاهي به پيشينه ي كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي (مقاله)
            نوح تلاشگر (كتاب)
            نيايش براي مرزبانان اسلام (كتاب)
            نگاهی به فعالیت های فرهنگی خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران-لاهور(۱۳۷۹-۱۳۸۲) (مشاوره برای
            نگارش و تدوین پایان نامه دانشگاهی)
            نقش و کاربرد حدیث در دانش های اسلامی و سایر دانش ها (مشاوره برای نگارش و تدوین پایان نامه دانشگاهی)
            نسل جوان پاکستان و گرایش به قرآن کریم (مقاله – بازنویسی ترجمه و ویرایش)
 
و
 
            وحدت از نگاه امام خميني(ره) (مقاله)
            وحدت روحاني و دانشگاهي از ديدگاه امام خميني (كتاب)
            وحدت روحاني و دانشگاهي (شهيد دكتر مفتح) (كتاب)
            وحدت در آيينه ي مطبوعات (كتاب)
 
ه
 
            همراه با وحدت انديشان و تقريب باوران (مقاله)
            همبازی (کتاب)
            همبستگی اسلامی و مسئولیت مشترک (مقاله)
 
ي