نمایشگاه

نمایشگاه هایی که سعید معزالدین برگزار کرده و یا در برگزاری آن مشارکت داشته و یا در آیین های گشایش و پایانی آن سخنرانی کرده و یا کتاب ها و آثار وی در آن ها به معرض نمایش درآمده است
 • ۱ نمايشگاه كتاب  قم ۱۳۵۸-۱۳۵۹
 • ۲ نمایشگاه کتاب و نشریه خوزستان ۱۳۶۰
 • ۳ نمایشگاه کتاب و نشریه و محصولات فرهنگی   استان های غرب کشور   ۱۳۶۱-۱۳۶۷
 • ۴ نمایشگاه کتاب تهران ۱۳۷۱
 • ۵ نمایشگاه کتاب و نشریه تهران ۱۳۷۲-۱۳۷۴
 • ۶ نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی و صنایع دستی تهران ۱۳۷۵- ۱۳۷۸
 • ۷ نمايشگاه كتاب و صنايع دستي                لاهور ۱۳۷۹
 • ۸ نمايشگاه خطاطي اسلامي لاهور ۱۳۸۰
 • ۹ نمايشگاه بزرگ ايران شناسي     لاهور ۱۳۸۰
 • ۱۰ نمايشگاه طراحي و نقاشي (مينياتور)  لاهور ۱۳۸۰
 • ۱۱ نمايشگاه كتاب و صنايع دستي  لاهور ۱۳۸۰
 • ۱۲ نمايشگاه كتاب ، محصولات فرهنگی و صنايع دستي  لاهور ۱۳۸۱
 • ۱۳ – نمايشگاه ترجمه هاي قرآن كريم  به زبان های زنده دنیا لاهور ۱۳۸۱
 • ۱۴ نمایشگاه عکس  پیروزی انقلاب اسلامی و دست اوردهای جمهوری اسلامی ایران  لاهور ۱۳۸۱
 • ۱۵ نمايشگاه خوشنويسي متون اسلامي لاهور ۱۳۸۱
 • ۱۶ نمایشگاه تمبرهای منتشره پس از انقلاب اسلامی لاهور ۱۳۸۱
 • ۱۷ نمایشگاه نسخ خطی (میراث کهن ایران و شبه قاره) اسلام اباد ۱۳۸۲
 • ۱۸ نمایشگاه پوشش (لباس) محلی بانوان ایرانی لاهور ۱۳۸۲
 • ۱۹ نمايشگاه نقاشي – خط  لاهور ۱۳۸۲
 • ۲۰ نمايشگاه خوشنویسی و ترجمه های قرآن کریم لاهور ۱۳۸۲
 • ۲۱ نمايشگاه نسخه هاي خطي قرآن كريم و خوشنويسي اسلامي لاهور ۱۳۸۲
 • ۲۲ نمايشگاه قرآن و خوشنويسي متون اسلامي لاهور ۱۳۸۲
 • ۲۳ نمایشگاه عکس دست اوردهای جمهوری اسلامی ایران لاهور ۱۳۸۲
 • ۲۴ نمايشگاه قرآن و خوشنويسي متون اسلامي اسلام آباد پاکستان ۱۳۸۲
 • ۲۵ نمايشگاه كتاب و صنايع دستي لاهور ۱۳۸۲
 • ۲۶ نمايشگاه بين المللي قرآن کریم تهران ۱۳۸۳
 • ۲۷ نمايشگاه كتاب دين تهران ۱۳۸۴
 • ۲۸ نمايشگاه بين المللي قرآن کریم تهران ۱۳۸۴
 • ۲۹ نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱۳۸۴
 • ۳۰ نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱۳۸۵
 • ۳۱ نمايشگاه بين المللي قرآن کریم تهران ۱۳۸۵
 • ۳۲ نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱۳۸۶
 • ۳۳ نمايشگاه بين المللي قرآن کریم تهران ۱۳۸۶
 • ۳۴ نمایشگاه کتاب                 مشهد         ۱۳۸۶
 • ۳۵ نمایشگاه کتاب                 شيراز        ۱۳۸۶
 • ۳۶ نمایشگاه کتاب                 تبریز         ۱۳۸۶
 • ۳۷ نمایشگاه کتاب                مازندران    ۱۳۸۶
 • ۳۸ نمایشگاه کتاب (یاد یار مهربان) تهران        ۱۳۸۶
 • ۳۹ نمایشگاه کتاب                 مشهد        ۱۳۸۶
 • ۴۰ نمایشگاه بین المللی کتاب تهران        ۱۳۸۷
 • ۴۱ نمايشگاه بين المللي قرآن کریم  تهران       ۱۳۸۷
 • ۴۲ نمایشگاه بین المللی کتاب  تهران       ۱۳۸۸
 • ۴۳  نمايشگاه بين المللي قرآن کریم  تهران       ۱۳۸۸