جشنواره

جشنواره ها و مسابقاتی که سعید معزالدین برگزار کرده و یا در برپایی آن مشارکت داشته و یا داوری آن را به عهده گرفته و یا در آیین های گشایش و پایانی آن ها سخنرانی کرده است :
ردیف
عنوان
مکان
زمان
۱
مسابقات سراسري مقاله نویسی  
تهران
۱۳۶۰
۲
جشنواره ذکر و ذاکرین
استان های غرب کشور و تهران
دهه ۱۳۶۰
۳
مسابقات مقاله نویسی و شعر و قطعات ادبی
خوزستان
۱۳۶۰-۱۳۶۱
۴
جشنواره معرفی آثار برتر در حوزه ادبیات و معارف اسلامی
آذربایجان غربی
۱۳۶۲-۱۳۶۳
۵
مسابقات چهل حدیث
استان های غرب کشور
۱۳۶۵ -۱۳۶۸
۶
مسابقات ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
آذربایجان غربی
۱۳۶۵
۷
جشنواره هنری دفاع مقدس
استان کردستان
۱۳۶۶
۸
مسابقات سراسري حفظ و قرائت قرآن كريم  
لاهور
۱۳۷۹
۹
جشنواره معرفی هنرمندان خوشنویس و نگارگر
لاهور
۱۳۷۹
۱۰
مسابقات سراسري حفظ و قرائت قرآن كريم  
لاهور
۱۳۸۰
۱۱
مسابقات سراسري حفظ و قرائت قرآن كريم  
لاهور
۱۳۸۱
۱۲
مسابقات سراسري مقاله نویسی و سخنرانی به زبان فارسی (دانشگاه های پاکستان)
لاهور
۱۳۸۱
۱۳
مسابقات سراسري حفظ و قرائت قرآن كريم
لاهور
۱۳۸۲
۱۴
جشنواره نمايشنامه هاي كودكان (صوفي تبسم)
لاهور
۱۳۸۲
۱۵
جشنواره مسابقات سراسري رزمي (كونگ فو) پاكستان
لاهور
۱۳۸۲
۱۶
جشنواره نمایش فیلم های ایرانی
لاهور
۱۳۸۲
۱۷
جشنواره بزرگداشت عارفان
لاهور
۱۳۸۲
۱۸
جشنواره شیوه های نوین تدریس معارف دین
تهران
۱۳۸۸
۱۹
۲۰