خدمات

     مدیریت ، مشاوره و برنامه ریزی فرهنگی، تبلیغی، پژوهشی و آموزشی
·      همکاری و راهنمایی برای تدوین پایان نامه
·      نگارش مقاله ، کتاب و متون آموزشی
·      ویرایش ادبی و محتوایی متون (کتاب، مقاله، پایان نامه)
·      برنامه ریزی وهمکاری در برپایی همایش ،جشنواره و نمایشگاه
·      برنامه ریزی وهمکاری در برپایی مسابقات فرهنگی ، آموزشی و هنری
·      ارایه خدمات نرم افزار وب و شبکه
·      طراحی و پیاده سازی وب سایت دینامیک – استاتیک
·      تهیه ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی سیستم های کامپیوتری
   امور طراحی ، گرافیک و عکاسی