آزادي بيان در قرآن و سيره پيشوايان

آزادي بيان در اسلام چكيده آزادي موهبتي است الهي كه خداي متعال به انسان عطا فرمود اما از آنجا كه انسان موجودي ضعيف است، براي او هم حجت دروني (عقل) و هم حجت بيروني (پيامبران) قرار داد تا انسان را به سو...

شستشوی جان

شستشوی جان             چکیده ای از دست نوشته های عارفانه برای برنامه راه شب  شستشویی کن و وانگه به خرابات خرام  تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده پالایش جان سعید معزالدین   گر در دل تو گل گذرد گل باشي...