شب قدر و وظیفه ما-آیت الله جوادی آملی

اهمیت شب قدر و وظیفه ما آیت الله العظمی جوادی آملی بسم الله الرحمن الرحیم … شب قدر از دو جهت برای ما گرامی است. و ما هم غیر از این دو عنصر محوری چیزی نداریم؛ و این شب می‌تواند جامع آن دو عنصر م...