محرم در شبه قاره

 محرم در شبه قاره  گفتگو با سعید معزالدین نگاهی کوتاه به برگزاری آیین سوگواری محرم در شبه قاره – هند، پاکستان، بنگلادش ۱۸ آبان ۱۳۹۲  رادیو فرهنگ برنامه همزبانان...