کتاب پیام تقریب

پیام تقریب : کتاب” پيـام تقـريـب ” مجموعه سخنراني های فارسی ششمين كنفرانس بين المللی وحدت اسلامی با نظارت وکوشش ( و ویرایش) : محمّد سعيد معزالدين در ۱۲۶ صفحه از سوي انتشارات مجمع جهاني تق...