کتاب پیام وحدت

پیام وحدت : کتاب پیام وحدت، مجموعه گفت و گوهای دبیر کل پیشین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، درباره همبستگی اسلامی ، تقریب مذاهب اسلامی و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و اهداف، فعالیت ها و عملکرد آن ب...

آوای تقریب

آوای تقریب: كتاب”آوای تقریـب” گزیده مقالات هشتمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با انتخاب ،تنظيم  و ویرایش : محمّد سعید معزالدین از سوی انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر شد....